Juridische vertalingen

Juridische vertalingen van en naar het Nederlands, Frans, Spaans en Engels zijn al meer dan 20 jaar dé specialiteit van Van Dael Translation. Met de grootste precisie en privacy zorgen wij voor vertalingen van juridische documenten zoals dagvaardingen, akten, betekeningen, statuten, enz. Bovendien zijn wij lid van de Belgische kamer van Vertalers en Tolken.
 

Waarom een juridische vertaler inschakelen?

Bij juridische vertalingen staat er veel op het spel, want een kleine fout kan tot interpretatiefouten leiden en zo grote gevolgen hebben. Slordigheden en ambiguïteit zijn dan ook uit den boze. 

Professionele vertalers van juridische en institutionele teksten zijn dun gezaaid: vakkennis en inzicht verwerven in het rechtswezen in bron- en doelcultuur vergt veel tijd en inspanning. Een vlotte rechtsgang is maar mogelijk wanneer de vertaling van een dagvaarding, akte en betekening 100 % nauwkeurig en correct is. Efficiënt bestuur vereist op zijn beurt heldere taal en een zorgvuldige vertaling van statuten, ministeriële besluiten, overeenkomsten en andere beleidsdocumenten.
 

Juridische vertalingen: Nederlands, Frans, Spaans en Engels

Van Dael Translation werkt al meer dan 20 jaar voor advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere juridische instanties. Wij beheersen de correcte terminologie voor al uw juridische vertalingen in onze werktalen Nederlands, Frans, Spaans en Engels. Ook voor beëdigde vertalingen kan u bij ons terecht. Wij zijn namelijk geregistreerd in het Nationaal Register voor Beëdigde Vertalers. Door dit vertaalwerk uit handen te geven aan professionals die snel en discreet te werk gaan, kunt u zich focussen op de hoofdzaak.

Contacteer Van Dael Translation voor een juridische vertaling van: 

dagvaardingen

betekeningen

akten van beroep

Europese aanhoudingsbevelen

huurovereenkomsten

algemene voorwaarden

kennisgevingsformulieren (EU)

international ambtelijke opdracht

controlewijziging voor een vooraanstaand advocatenkantoor

gerechtelijke procedurestukken voor een Europese rechtbank

Juridische vertalingen
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x