Vertaling van financiële documenten

De vertaling van financiële documenten is het best in handen van professionals die niet enkel de bron- en doeltaal meester zijn, maar ook beschikken over de nodige vakkennis en relevante ervaring. Van Dael Translation is al meer dan 20 jaar de vertaalpartner voor bedrijven, banken en overheidsdiensten voor de vertaling van financiële documenten van en naar het Nederlands, Frans, Spaans en Engels.

Vertaling van financiële documenten?

De vertaling van financiële documenten vereist nauwkeurig werk, ondubbelzinnig taalgebruik en discretie. De vertaler moet inzicht hebben in de werking van complexe financiële producten, constructies en regelgevingen. 

In de financiële sector is de vertrouwensrelatie tussen de verschillende partijen cruciaal en accuraat, duidelijk geformuleerde vertalingen zijn daar een essentiële voorwaarde van. Vertrouw de financiële vertaling van jaarverslagen, prospectussen, pensioenvoorstellen of beleggersinformatie toe aan bekwame, discrete en beëdigde vertalers. Zo kiest u voor de beste garantie op de markt: die van de beproefde expertise. Bovendien zijn wij geregistreerd in het Nationaal Register voor Beëdigde Vertalers.

Financiële documenten vertalen: Nederlands, Frans, Spaans en Engels

De vertaling van financiële documenten in het Nederlands, Frans, Spaans en Engels vraagt om een ervaren vertaler die accuraat werkt. Als lid van de Belgische kamer van Vertalers en Tolken zijn uw vertalingen in goede handen bij onze native vertalers.

Contacteer Van Dael Translation voor een vertaling van: 

jaarverslagen

financiële rapportage aan bankklanten

essentiële beleggersinformatie (KIID of Key Investor Information Document)

prospectus financiële instrumenten

voorstelling van nieuwe financiële producten

toekomstgerichte verklaringen

gecoördineerde statuten

verzekeringsovereenkomsten

zakelijke teksten


Vertaling van financiële documenten
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x