Gewone vertalingen

De vertaling van documenten is het best in handen van professionals die niet enkel de bron- en doeltaal meester zijn, maar ook beschikken over de nodige vakkennis en relevante ervaring. Van Dael Translation is al meer dan 20 jaar de vertaalpartner voor bedrijven, advocaten, notarissen, banken en overheidsdiensten voor de vertaling van documenten van en naar het Nederlands, Frans, Spaans en Engels.

Juridische vertalingen 

Bij juridische vertalingen staat er veel op het spel, want een kleine fout kan tot interpretatiefouten leiden en zo grote gevolgen hebben. Slordigheden en ambiguïteit zijn dan ook uit den boze. 

Professionele vertalers van juridische en institutionele teksten zijn dun gezaaid: vakkennis en inzicht verwerven in het rechtswezen in bron- en doelcultuur vergt veel tijd en inspanning. Een vlotte rechtsgang is maar mogelijk wanneer de vertaling van een dagvaarding, akte en betekening 100 % nauwkeurig en correct is.

Financiële vertalingen 

De vertaling van financiële documenten vereist nauwkeurig werk, ondubbelzinnig taalgebruik en discretie. De vertaler moet inzicht hebben in de werking van complexe financiële producten, constructies en regelgevingen. 

Vertrouw de financiële vertaling van jaarverslagen, prospectussen, pensioenvoorstellen of beleggersinformatie toe aan bekwame, discrete en beëdigde vertalers. 

Zakelijke vertalingen 

Investeren in een goede vertaling van uw zakelijke teksten is geen bijzaak. Het is een bewuste keuze voor klare taal, duurzame relaties en een solide reputatie. Van Dael Translation ondersteunt kleine en grote bedrijven met zakelijke vertalingen van en naar het Nederlands, Frans, Spaans en Engels. 

Wij gebruiken onze ervaring, culturele bagage en domeinkennis om uw teksten te doorgronden en om te zetten in een heldere, correcte vertaling.

Contacteer Van Dael Translation voor een juridische vertaling van: 

 • dagvaardingen
 • akten van beroep
 • Europese aanhoudingsbevelen
 • huurovereenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • jaarverslagen
 • prospectus financiële instrumenten
 • verzekeringsovereenkomsten
 • privacyverklaring
 • gedragscode
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • arbeidsovereenkomsten
 • anti-corruptiebeleid

Gewone vertalingen
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x